Daňové poradenství

  • Zdanění právnických a fyzických osob
  • Nepřímé daně / cla
  • Daňové plánování - optimalizace daňové povinnosti
  • Specifické daňové problémy