Účetnictví

  • Kompletní zpracování podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • Tvorba vhodné analytické účetní osnovy
  • Tvorba účetních směrnic
  • Kompletní zpracování agendy daně z přidané hodnoty
  • Příprava podkladů pro daň z příjmů právnických osob
  • Zpracování řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek
  • Vedení podrozvahové evidence majetku
  • Komunikace s úřady (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny)
  • Zpracování konsolidovaných účetních závěrek