Reporting

  • Periodické zpracovávání účetních sestav
  • Finanční analýza
  • SWOT analýza
  • Zhodnocení finančního zdraví podniku
  • Specifické výstupy dle individuálních potřeb klienta